Familjen först

Behandlingar som förbättarar folkhälsan

Ett problem som ökar och ökat exponentiellt de senaste åren är psykisk ohälsa bland unga, men också hos äldre. Mycket forskning har lagts på området men det är svårt att samla entydiga svar eftersom det ofta beror på flera aspekter i vår omvärld. Mycket tycks bero på den sociala press som belastar människor, man är alltid tillgänglig och uppkopplad och måste agera därefter. Det resulterar i en stress och kan uttryckas i en utanförskap som förmedlas genom sociala medier då man kanske inte är en del av det som händer. På grund av psykiska problem är det allt vanligare att människor besöker psykoterapeuter, coacher och pedagoger som arbetar med att få människor att tänka rätt och röra sig i rätt riktning.

Detta inlägg var postad i