Familjen först

Samtalsterapi i Örebro

Känner du att du behöver någon att tala med om problem eller svårigheter ska du så snart som möjligt ta tag i dina problem. För ju längre tiden går desto större psykisk ohälsa kommer du erfara. Hos GottSamtal i Örebro finner du en diplomerad samtalsterapeut som kommer hjälpa dig att tydliggöra din situation, behov och svårigheter med hjälp av samtalsterapi, och sedan utifrån det arbeta för att du ska kunna ta dig vidare. Fokus ligger mycket på här och nu och allt du säger är omgärdat av sekretess. Det första samtalet är gratis och utifrån det läggs det upp en plan för fortsatta samtal.

Detta inlägg var postad i