Familjen först

Passiv aggressivitet på arbetsplatsen

Ibland kan det uppstå en spänd atmosfär på arbetsplatsen. Det finns oftast mängder med olika sorters anledningar, varav ett exempel kan vara att någon inte sköter sig som de ska, och endast glider fram medan andra arbetar hårt. Ofta kan det vara svårt att konfrontera sådana saker, då man inte vill skapa osämja, samt att man inte vill riskera att åka dit själv för det och den vägen bli av med jobbet.

Det är därför extra viktigt med öppen kommunikation på arbetsplatsen, både mellan kollegor, men även mellan chefer och kollegor. Det leder i längden till en mer hälsosam stämning på arbetet för alla inblandade.

Detta inlägg var postad i