Familjen först

När hjälpen behövs

Vem ska man vända sig till när man upplever problem som man inte kan sätta ord på och när man inte kan uttrycka vad man känner i ord eller skrift. När man känner att man behöver hjälp men som att ingenting skulle hjälpa. Då finns det människor som ägnar sina liv åt att hjälpa människor som upplever sådana problem, dessa kallas terapeuter eller psykologer och de är utbildade och certifierade för att få utföra arbetet. Dessa kan med hjälp av samtalstekniker komma under huden på personer som kommer in till dem, de hjälper dem att komma fram och att försöka sätta ord på vad de känner och ger dem rådgivning och stöd i det. Det är många, barn framförallt, som upplever stress och ångest. Ju tidigare man kan öppna upp sig och prata om sina problem desto bättre är det.

Detta inlägg var postad i